НАШАТА ЦЕЛ

Ние веруваме дека нафтата ќе остане витален дел од глобалниот енергетски систем за многу децении кои доаѓаат. Нашата мисија е да обезбедиме  и да го испорачаме овој енергетски ресурс профитабилно и на еколошки и општествено одговорен начин. Имаме висок стандард на изведба, одржувајќи силна и растечка долгорочна позиција во конкурентските средини во кои работиме. Ние работиме на унапредување на соработката со нашите клиенти и партнери со цел перманентно подобрување на ефикасноста во работењето. Нашите стратегии ги водат нашите акции со цел да имаме врвни резултати во оваа индустрија