За Бест Веј

Друштвото за градежништво, трговија и услуги Бест Веј Инвестмент Дооел е компанија која е основана 2015 година со главно седиште во Скопје, Р. Македонија. Основни области на фокус на Бест Веј се нафта, транспорт и развој на инфраструктурата. Прават инвестиции во стока за широка потрошувачка, финансиски услуги и проекти за недвижнини. Секоја инвестиција е темелно истражувана и има долгорочна вредност.  Компанијата се обидува да додаде дополнителна вредност преку супериорни менаџмент практики преку развивање на меѓусебна соработка и партнерства. Бест Веј е компанија која преку својата ќерка фирма ОМПЕТРОЛ е ексклузивен дистрибутер на нафтата на брендот Shell (CORAL A.E. LICENSEE)  кој важи за еден од најголемите и најпрестижните нафтени компании во светот . Имаат раширена мрежа и одлична соработка со повеќето земји од Балканот.