ОПИС

Депото за нафтени деривати на Бест Веј се наоѓа во с.Ржаничино – Трубарево кое е изградено според сите врвни стандарди, кои целосно ги исполнуваат условите за складирање и големопродажба на нафтените деривати. Депото располага со:

  • Резервоари кои имаат капацитет од 1.000.000 литри
  • Терминал за цистерни
  • Можност за прием на гориво со вагонски истовар
  • Автоматизирана електроника
  • Механинизација со можност за горно и долно полнење на цистерните
  • Вградени системи за контрола, складирање и дистрибуција, со што се овозможува сигурносно управување со горивата

МАПА