investments

Бест Веј Инвестмент

Бест Веј Инвестмент е инвестициска компанија во Македонија. Главните операции на Бест Веј Инвестмент вклучуваат индустриско инвестирање и управување со инвестиции, складирање, транспорт, трговија на големо и малопродажба на нафтени продукти

OM Petrol Serivce

ОМПетрол

Основната дејност на ОMПетрол Оил е трговија со нафта на големо. Тргува со нафта и е во соработка со брендот Shell кој важи за еден од најголемите и најпрестижни нафтени компании во светот. Мисијата е да го обезбедат,  и да го испорачаат овој енергетски ресурс на еколошки и општествено одговорен начин.

Florida-Gas-Station-Convenience-Store-Insurance-e1362352416113

Бест Веј Оил

Бест Веј Оил се бензински станици кои што се добро одржувани и се одликуваат со најсовремена технологија за заштита на нашите членови и околината. Бензинските станици се по највисоки светски стандарди, во кои што можете да уживате во вкусна храна, маркет со разноликост во продуктите, и најквалитетна нафта за вашиот автомобил.

Truck and Cargo Ship

Поинт Оил Транспорт

“Поинт Оил Транспорт”  е компанија која има возен парк кој се состои од шест возила со високото ниво на техничка опременост и врши транспорт на нафта односно опасни материи во внатрешниот и меѓународниот сообраќај.

Sofija Gradba Service

Софија Градба

“Софија Градба” е градежна компанија  која го опфаќа  синџирот на вредностите на купувачи. Работи со изградба и управување на средства кои обезбедуваат врвни решенија за станбени и деловни објеки.

r2b005383_762x458

ЗК Пелагонија

Основна дејнст на ЗК Пелагонија е примарно земјоделско производство на нивски култури,  одгледување на крупен добиток , сточарско производство , рибарство, градинарсто и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и дообработка на сертифициран семенски материјал од житни , индустриски и фуражни култури и производство на концентрати за сите категории на говеда .

zito polog Service 2

Жито Полог

Основна дејност во “Жито Полог” опфаќа производство на мелнички и пекарски производи, тестенини и јајца. Поседува сместувачки капацитети за житни култури, има сопствена малопродажна мрежа и специјализиран погон за добиточна храна за задоволување на потребите на Живинарската фарма.

Stopanska Bitola Service

Стопанска Банка - Битола

Стопанска банка Битола е правно лице чија основна дејност е прибирање на слободни парични средства и нивна алокација на местата каде истите можат најрационално да се искористат и да донесат најголем принос.

Zdravje radovo services

Млекара Здравје Радово

Млекара Здравје Радово се занимава со производство на млеко и секаков вид на млечни производи. Од почетокот до денес, забележлив е континуиран развој во производствената програма, раст на бројот на производи и бројот на вработени.

Any Question at

+389 (0)23121635

TODOR ALEKSANDROV 77/1

Skopje, Macedonia

Mon-Fri

8 am – 4 pm

Send your mail at

bw.invest15@gmail.com