Бест Веј Инвестмент со силна подршка за Старт ап бизнисите!

02/09/2019

БВИ (Бест Веј Инвестмент)  учестувавше на еден од најголемите настани за претприемништво , Start Up Weekend, кој се одржи во Скопје од 19 до 21 Октомври 2018.

БВИ е одговорна холдинг компанија која дава конкретно значање и внимание на претприемничкиот дух и секогаш ги поддржува младите креативци кои имаат бизнис идеја или желба да започнат свој бизнис. Од менаџментот велат дека ќе продолжат да подржуват и следат настани од сличен карактер. Само преку земањето на активно учество на компаниите со поддршка на младите потенцијали може да придонесеме за развој на општествено корисни проекти и активности.